Navigácia

Novinky

 • 13. 10. 2017

  16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie.

  Aj v našej škole sa každoročne venujeme tejto téme. Touto akciou sa snažíme poukázať na možnosti zdravej stravy. Pán kuchár spoločne s vedúcou školskej jedálne chystali celý týždeň zdravé dobroty, ktoré obsahovali množstvo vitamínov a sú zdravé pre nás všetkých.

  Pani učiteľky pripravili prezentáciu, ktorá obsahovala rôzne obrázky. Nesmela chýbať potravinová pyramída. Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny  zo skupiny obilniny, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín. Každý žiak si odniesol jesenné plody momentálne dostupné v každej záhradke-hrušku, hrozno a jabĺčkosmiley.

 • 13. 10. 2017

  Do galérie Jeseň pani bohatá... boli pridané fotografie.

 • 6. 10. 2017

  Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“

  Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov.
  Dňa 26. septembra si každoročne, už od roku 2001, pripomíname Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie. Štúdium jazyka sa trošku podobá tomu, keď sa človek učí plávať – po prvom  ponorení to už ide prekvapivo rýchlo. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že najlepšie sa jazyky učia deti. Majú  pružnejšie myslenie, menej zábran, množstvo času a rady napodobňujú, čo im veľmi pomáha.

 • 6. 10. 2017

  Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

 • 2. 10. 2017

  Do galérie Deň mlieka boli pridané fotografie.

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com

  Naša škola

  Profil školy

   

   

  Vážení rodičia a žiaci!

  Sme radi, že ste sa rozhodli navštíviť  stránku našej školy, o ktorej sa chcete touto formou dozvedieť  viac.

   

   

     Základné údaje o škole
   

  Naša škola patrí k jednej z najstarších škôl vo vranovskom okrese. Je to neplnoorganizovaná škola, kde sa vyučuje prvý stupeň základnej školy. Škola má dve triedy a počítačovú učebňu. V škole učí riaditeľka základnej školy, plne kvalifikovaná učiteľka s dlhoročnou praxou. Základná škola aktívne spolupracuje s materskou škôlkou, ktorá pripravuje deti na vstup do základnej školy.
  Žiakom je sprístupnené aj stravovanie v školskej jedálni.

   

  Aktivity školy
  Škola sa aktívne zúčastňuje rôzných súťaží organizovaných Ministerstvom školstva, Centrom voľného času či KSU PO. Každoročne škola organizuje aj vlastné súťaže ako Slávik, Hviezdoslavov Kubín, Rudlovský šlapák.
  Nakoľko naša škola má k dispozícii počítačové učebne s pripojením na internet priamo v triedach, žiaci môžu aktívne využívať IKT pri vzdelávaní. Študenti našej školy sa zapájajú aj do rôznych súťaži v rámci vyučovacieho procesu aj krúžkovej činnosti.
  Škola spolu s rodičmi pripravuje pre žiakov rôzne akcie/ Karneval, Deň detí, Posedenie pri jedličke, Mikuláša, Rozlúčka štvrtákov so školou, Deň matiek a mnohé iné akcie/.

   

  Spolupráca s inými školami
  V súčasnosti škola spolupracuje so školami z nášho okresu - ZŠ Hermanovce n/T, Soľ, Čierne n/T, Jastrabie n/T,  Skrabské, Zámutov.

  Psychologické poradenstvo
  Škola sa snaží, aby aj slabší žiaci dosahovali v rámci svojich možností čo najlepšie výsledky. Z daného dôvodu spolupracuje aj so psychologickou poradňou, kde na základe psychologického vyjadrenia sa snaží jednotlivým žiakom v inviduálnom prístupe podávať vhodnou formou predpísané učivo.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria