Navigácia

Novinky

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com

  Zoznam tried

  Názov
  I. - 1.r. Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Stanovčáková
  Učebňa trieda 2
  I. - 4.r. Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Stanovčáková
  Učebňa trieda 2
  II. - 2.r. Triedny učiteľ Mgr. Monika Fejková
  Učebňa trieda 1
  II. - 3.r. Triedny učiteľ Mgr. Monika Fejková
  Učebňa trieda 1

  © aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.01.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria