Navigácia

Novinky

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  • Workshop - Akadémia Mateja Tótha

  • Pesničkový Mikuláš

   Do galérie Pesničkový Mikuláš boli pridané fotografie.

  • Mikuláš, Mikuláš čo mi dáš?

   Do galérie Mikuláš, Mikuláš čo mi dáš? boli pridané fotografie.

   Zavítal k nám do Rudlova hosť, doniesol balíčkov dosť. Deti milé, slušné boli, dobroty si zaslúžili. Básničky, či pesničky potešili dušičky.

  • Svetový deň časopisov

   Do galérie Svetový deň časopisov boli pridané fotografie.

  • Medzinárodný deň nevidomých

   Do galérie Medzinárodný deň nevidomých boli pridané fotografie.

  • Svetový deň behu

   Do galérie Svetový deň behu boli pridané fotografie.

   Beh je najrozšírenejšia a najobľúbenejšia športová aktivita a spolu s chôdzou patrí k najprirodzenejšiemu pohybu človeka. Nemusíte sa učiť žiadnu zložitú techniku ani choreografiu, ani investovať stovky eur za pravidelné navštevovanie fitnesscentier alebo na výstroj. 

   Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. V roku 1999 ho založil bežec Bill McDermott s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete. Keďže ako zakladateľ mal možnosť rozhodnúť o dátume tohto svetového dňa, vybral deň, kedy došlo k tragickej automobilovej nehode jeho brata. Od roku 1999 sa zúčastnilo behu v tento deň viac ako 10 000 registrovaných bežcov.

  • 8. 11. 2017

   8. ročník česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

    

   Koordinátorka projektu: Bc. Elena Kladná, vychovávateľka

   ZŠ Rudlov

   Rudlov 126

   094 35 okres Vranov n. T.

    

   Vyhodnotenie projektu: Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

    

   Začiatkom septembra sme sa po prvý krát prihlásili do tohto projektu. Projekt sa nám zapáčil svojou myšlienkou nájsť si prostredníctvom kníh kamarátov, ale najmä tým, aby sme deti naviedli na cestu odkrývania tajuplného sveta kníh a ich príbehov. Vybrali sme knihy autorov z nášho Prešovského samosprávneho kraja.

   Čítali sme úryvky z knihy Jána Milčáka: Jakub s veľkými ušami.

   Deťom bolo ľúto, že Jakuba doma mamka samého zamykala. Druháčku Tonku v knihe zaujala zmienka o Márii Terézii. Tak sme si povedali, že aj vymyslený príbeh nás môže nasmerovať na to, aby sme spoznávali našu minulosť.

   Knihu Petra Karpinského „Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali“ sme vybrali preto, lebo Ťukťuk v príbehu pôsobí ako vymyslený kamarát, ktorý deťom môže pomôcť, keď sa cítia osamelí. Deťom sa páčili Ťukťukove bláznivé nápady a jeho dobré srdiečko.

   Čítali sme aj úryvky z kníh Gabriely Futovej: Keby som bola bosorka. Gabriela Futová je autorka, pri ktorej sa deti stotožňujú s jej hrdinami a  začínajú čítať. Dúfali sme, že aj u našich detí spustí potrebu čítať ďalšie knihy...

   Pri čítaní každej knihy sme si porozprávali aj o jej autorovi.

   Knihy sme si zapožičali z regionálnej knižnice vo Vranove nad Topľou a deti v školskom klube mali možnosť si z nich čítať aj sami. Viacerí tú možnosť využili.

   Súbežne s čítaním nasledovala výroba záložiek. Deti zaujímalo, komu budú záložky vyrábať, tak sme si cez internet pozreli ZŠ Olšany, žiakov a obec. Komunikovali sme so ZŠ Olšany o tom, čo všetko robíme a o spôsobe výmeny záložiek. Informovali sme deti o tom, čo čítajú v Olšanoch.

   Pri výrobe záložiek sme mali problém s tým, že naše deti ešte nevedia veľmi zručne narábať s nožnicami. Prvé záložky klasického formátu boli trochu kostrbaté. Potom sme zvolili aj trojuholníkovú formu, ktorá sa nasunie na list, ktorý práve čítate.

   Boli sme na výlete v našom okresnom meste vo Vranove. Zašli sme s deťmi aj do knižnice.

   Deti dostali za úlohu vyhľadať knihy, ktoré čítame. Zároveň sme si zapožičali knihy Karla Čapka, ktoré čítajú v Olšanoch: Devätoro rozprávok a Dášenka alebo život šteniatka. Už sme si prečítali Vtáčiu rozprávku a pustili sme sa do Dášenky... Na Dášenke sa zabávajú a páčia sa im aj autorove kresby.

   Záložky sme odoslali do Olšan 24. 10. 2017. Pribalili sme aj dve pohľadnice z Rudlova a dve pohľadnice z nášho okresného mesta Vranova. Žiakom z Olšan napísala naša žiačka štvrtého ročníka Valentína Kurová list. Dúfame, že sa im naše záložky páčili.

   Teraz očakávame Záložky z Olšan.

   Ale to, v čo najviac dúfame je, že deti budú samostatne odkrývať svet knižných príbehov... 

    

  • 23. 10. 2017

   V júni 2017 sme posielali do regionálnej literárnej súťaže „Čítačka s písačkou“ básničky žiaka 4. roč. Timoteja Drdáka.

   Vyhodnotenie súťaže sa konalo 19. 10. 2017 v Hornozemplínskej knižnici. 

   Timko pod vedením p. vychovávateľky Bc. E. Kladnej získal 1. miesto v kategórii poézia 4. ročník.

   Blahoželáme!

  • 20. 10. 2017

   Do galérie Našim starkým boli pridané fotografie.

  • 20. 10. 2017

   Do galérie Hornozemplínska knižnica boli pridané fotografie.

  • 13. 10. 2017

   16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie.

   Aj v našej škole sa každoročne venujeme tejto téme. Touto akciou sa snažíme poukázať na možnosti zdravej stravy. Pán kuchár spoločne s vedúcou školskej jedálne chystali celý týždeň zdravé dobroty, ktoré obsahovali množstvo vitamínov a sú zdravé pre nás všetkých.

   Pani učiteľky pripravili prezentáciu, ktorá obsahovala rôzne obrázky. Nesmela chýbať potravinová pyramída. Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny  zo skupiny obilniny, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín. Každý žiak si odniesol jesenné plody momentálne dostupné v každej záhradke-hrušku, hrozno a jabĺčkosmiley.

   Úlohou zdravého stravovania je zabezpečenie vitality, pocitu spokojnosti so sebou samým, dobrej nálady, pevného zdravia a dlhovekosti.

  • 13. 10. 2017

   Do galérie Jeseň pani bohatá... boli pridané fotografie.

  • 6. 10. 2017

   Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“

   Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov.
   Dňa 26. septembra si každoročne, už od roku 2001, pripomíname Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je osláviť jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie. Štúdium jazyka sa trošku podobá tomu, keď sa človek učí plávať – po prvom  ponorení to už ide prekvapivo rýchlo. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že najlepšie sa jazyky učia deti. Majú  pružnejšie myslenie, menej zábran, množstvo času a rady napodobňujú, čo im veľmi pomáha.

   Tento deň si školy v členských krajinách pripomínajú každoročne pomocou rôznych aktivít – súťaží, kvízov, besied, ktoré súvisia s cudzími jazykmi.

    

  • 6. 10. 2017

   Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

  • 2. 10. 2017

   Do galérie Deň mlieka boli pridané fotografie.

  • 29. 9. 2017

   Do galérie Didaktické hry boli pridané fotografie.

  • 29. 9. 2017

   Do galérie Svetový deň riek boli pridané fotografie.

  • 29. 9. 2017

   Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 si pripomíname jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Športovalo sa aj v Rudlove, za krásneho počasia a s úsmevom na tvári.

  • 4. 9. 2017
    
    
    
  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria