Navigácia

Novinky

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  • Účelové cvičenia

  • Škola volá 2018/2019

  • 31. 8. 2018

   Aktualizovali sme modul Naša škola

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2017 /2018

   Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  • Úprava okolia školy

   Úprava okolia školy 

  • Opekačka a cvičenia v prírode

  • Ukážka hasičskej techniky

   Do galérie Ukážka hasičskej techniky boli pridané fotografie.

  • Filmové predstavenie Stratená princezná

  • MDD 2018

  • Slávik Slovenska

  • Konferencia - Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

   Do galérie Konferencia boli pridané fotografie.

   3. mája 2018  sa v Bratislave konala 12. medzinárodná konferencia  organizovaná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej --  ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL. Konferenciu organizovala Slovenská pedagogická knižnica. Základná škola Rudlov získala pozvanie na túto konferenciu za aktívnu spoluprácu na projekte Záložka do knihy spojila českú a slovenskú školu. Konferencie sa zúčastnila vychovávateľka Elena Kladná, ktorá bola koordinátorkou projektu. Účasť na projekte bola inšpirujúca. Odznelo na nej mnoho zaujímavých prednášok súvisiacich s témou - čitateľská gramotnosť žiakov.  Konferencie sa zaoberala aj problematikou školských knižníc.  Viaceré z osvedčených podujatí si vyskúšame aj v ZŠ Rudlov s našimi žiakmi.

  • Rudlovský šlapák 5. ročník

  • Stavanie mája

  • Hviezdoslavov Kubín

   Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

  • Futbalový krúžok

  • Apríl mesiac lesov

   Do galérie Apríl mesiac lesov boli pridané fotografie.

  • Deň narcisov

  • Zápis do 1. ročníka

   Do galérie Zápis do 1. ročníka boli pridané fotografie.

  • Veľká noc- tradície a zvyky

   Do galérie Veľká noc- tradície a zvyky boli pridané fotografie.

  • Deň vody

   Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

   Príroda pre voduje posolstvo Svetového dňa vody 2018. Svetový deň vody je určený na 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN).

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria