Navigácia

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com

  Naša škola

  Profil školy

   

   

  Vážení rodičia a žiaci!

  Sme radi, že ste sa rozhodli navštíviť stránku našej školy, o ktorej sa chcete touto formou dozvedieť  viac.

   

   

     Základné údaje o škole
   

  Naša škola patrí k jednej z najstarších škôl vo vranovskom okrese. Je to neplnoorganizovaná škola, kde sa vyučuje prvý stupeň základnej školy. Škola má dve triedy a počítačovú učebňu. V škole učí riaditeľka základnej školy, plne kvalifikovaná učiteľka s dlhoročnou praxou. Základná škola aktívne spolupracuje s materskou škôlkou, ktorá pripravuje deti na vstup do základnej školy.
  Žiakom je sprístupnené aj stravovanie v školskej jedálni.

   

  Aktivity školy
  Škola sa aktívne zúčastňuje rôzných súťaží organizovaných Ministerstvom školstva, Centrom voľného času či KSU PO. Každoročne škola organizuje aj vlastné súťaže ako Slávik, Hviezdoslavov Kubín, Rudlovský šlapák.
  Nakoľko naša škola má k dispozícii počítačové učebne s pripojením na internet priamo v triedach, žiaci môžu aktívne využívať IKT pri vzdelávaní. Študenti našej školy sa zapájajú aj do rôznych súťaži v rámci vyučovacieho procesu aj krúžkovej činnosti.
  Škola spolu s rodičmi pripravuje pre žiakov rôzne akcie/ Karneval, Deň detí, Posedenie pri jedličke, Mikuláša, Rozlúčka štvrtákov so školou, Deň matiek a mnohé iné akcie/.

   

  Spolupráca s inými školami
  V súčasnosti škola spolupracuje so školami z nášho okresu - ZŠ Hermanovce n/T, Soľ, Čierne n/T, Jastrabie n/T,  Skrabské, Zámutov.

  Psychologické poradenstvo
  Škola sa snaží, aby aj slabší žiaci dosahovali v rámci svojich možností čo najlepšie výsledky. Z daného dôvodu spolupracuje aj so psychologickou poradňou, kde na základe psychologického vyjadrenia sa snaží jednotlivým žiakom v inviduálnom prístupe podávať vhodnou formou predpísané učivo.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria