Navigácia

Novinky

 • Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétn
 • Pokyny platia po celý čas až do odvolania:

  a) Všetci žiaci nosia denne do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.

  b) V spoločných priestoroch všetci žiaci nosia rúška.

  c) Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou.

  d) Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.

  e) Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích vecí.

  f) Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne.

  g) Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR.

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com

  Naša škola

  Profil školy

   

   

  Vážení rodičia a žiaci!

  Sme radi, že ste sa rozhodli navštíviť stránku našej školy, o ktorej sa chcete touto formou dozvedieť  viac.

   

   

     Základné údaje o škole
   

  Naša škola patrí k jednej z najstarších škôl vo Vranovskom okrese. Je to neplnoorganizovaná škola, kde sa vyučuje prvý stupeň základnej školy. Škola má dve triedy a počítačovú učebňu. V škole vyučuje riaditeľka základnej školy, plne kvalifikovaná učiteľka s dlhoročnou praxou. Základná škola aktívne spolupracuje s materskou školou, ktorá pripravuje deti na vstup do základnej školy.
  Žiakom je sprístupnené aj stravovanie v školskej jedálni.

   

  Aktivity školy
  Škola sa aktívne zúčastňuje rôzných súťaží organizovaných Ministerstvom školstva, Centrom voľného času či KSU PO. Každoročne škola organizuje aj vlastné súťaže ako Slávik, Hviezdoslavov Kubín, Rudlovský šlapák.
  Nakoľko naša škola má k dispozícii počítačové učebne s pripojením na internet priamo v triedach, žiaci môžu aktívne využívať IKT pri vzdelávaní. Študenti našej školy sa zapájajú aj do rôznych súťaži v rámci vyučovacieho procesu aj krúžkovej činnosti.
  Škola spolu s rodičmi pripravuje pre žiakov rôzne akcie/ Karneval, Deň detí, Posedenie pri jedličke, Mikuláša, Rozlúčka štvrtákov so školou, Deň matiek a mnohé iné akcie/.

   

  Spolupráca s inými školami
  V súčasnosti škola spolupracuje so školami z nášho okresu - ZŠ Hermanovce n/T, Soľ, Čierne n/T, Jastrabie n/T,  Skrabské, Zámutov.

  Psychologické poradenstvo
  Škola sa snaží, aby aj slabší žiaci dosahovali v rámci svojich možností čo najlepšie výsledky. Z daného dôvodu spolupracuje aj so psychologickou poradňou, kde na základe psychologického vyjadrenia sa snaží jednotlivým žiakom v inviduálnom prístupe podávať vhodnou formou predpísané učivo.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria