Navigácia

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  • Divadlo Cililing - rozprávka Pinokio

  • Našim starkým

  • Jeseň pani bohatá...

  • Svetový deň výživy

  • Literárna súťaž k projektu "Záložka do knihy spája"

  • Beseda so spisovateľkou p. Olinkou Švedovou

  • Deň mlieka

  • Deň úsmevu

  • Európsky týždeň športu

  • Účelové cvičenia

  • Škola volá 2018/2019

  • 31. 8. 2018

   Aktualizovali sme modul Naša škola

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2017 /2018

   Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  • Úprava okolia školy

   Úprava okolia školy 

  • Opekačka a cvičenia v prírode

  • Ukážka hasičskej techniky

   Do galérie Ukážka hasičskej techniky boli pridané fotografie.

  • Filmové predstavenie Stratená princezná

  • MDD 2018

  • Slávik Slovenska

  • Konferencia - Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

   Do galérie Konferencia boli pridané fotografie.

   3. mája 2018  sa v Bratislave konala 12. medzinárodná konferencia  organizovaná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej --  ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL. Konferenciu organizovala Slovenská pedagogická knižnica. Základná škola Rudlov získala pozvanie na túto konferenciu za aktívnu spoluprácu na projekte Záložka do knihy spojila českú a slovenskú školu. Konferencie sa zúčastnila vychovávateľka Elena Kladná, ktorá bola koordinátorkou projektu. Účasť na projekte bola inšpirujúca. Odznelo na nej mnoho zaujímavých prednášok súvisiacich s témou - čitateľská gramotnosť žiakov.  Konferencie sa zaoberala aj problematikou školských knižníc.  Viaceré z osvedčených podujatí si vyskúšame aj v ZŠ Rudlov s našimi žiakmi.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria