Navigácia

Navigácia

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • 30. 6. 2017

   Do galérie Záver školského roka 2016/2017 boli pridané fotografie.

  • 30. 6. 2017

   Do galérie Juniáles boli pridané fotografie.

  • 28. 6. 2017

   Do galérie Rozlúčka so štvrtákmi boli pridané fotografie.

  • 27. 6. 2017

   Do galérie Hasiči opäť v Rudlove boli pridané fotografie.

  • 16. 6. 2017

   Do galérie Do školy na bicykli boli pridané fotografie.

  • 13. 6. 2017

   Do galérie Ľubovniansky hrad boli pridané fotografie.

  • 5. 6. 2017

   Do galérie MDD boli pridané fotografie.

  • 24. 5. 2017

   Do galérie Deň mlieka boli pridané fotografie.

  • 22. 5. 2017

   Dňa 22.5. na pozvanie p. riaditeľky Mgr. Mitrašovej ZŠ Čierne n/T, sa žiaci zábavnou formou dozvedeli poznatky z oblasti astronómie a prírodných vied. Mobilné planetárium je digitálny prístroj, pomocou ktorého bol žiakom počas krátkej chvíľky priblížený vesmír, planéty a galaxie. Štvrtáci a tretiaci oprášili vedomosti o planétach a zapojili sa do diskusie. Touto cestou ďakujeme ZŠ Čierne za spoluprácu.

  • 2. 5. 2017

   Deň Zeme je deň venovaný Zemi ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu. Aj naši žiaci si tento deň pripomenuli a spolu s p. učiteľkou a p. vychovávateľkou oslávili sviatok Zeme pestrými aktivitami na vyučovacích hodinách. V rámci besedy o našej Zemi si prezreli prezentáciu o našej planéte, o živej i neživej prírode, odpadoch i ochrane životného prostredia. Zaujímavé bolo riešenie kvízu, či vymaľovanie obrázkov. Spoločnými silami vytvorili farebný plagát na Deň Zeme. Veľké poďakovanie patrí p. uč. Mgr. Fejkovej a p. vych. Bc. Kladnej, ktoré túto akciu zrealizovali.

  • 27. 4. 2017

   Slávik Slovenska má krásnu a bohatú históriu, ktorá sa raz zapíše zlatými písmenami do histórie Slovenska. Slávik Slovenska organizuje Občianske združenie Slávik Slovenska, predsedom ktorého je Peter Dvorský. Aj naši žiaci si v škole zaspievali a ukázali, že spev a ľudové piesne sú im blízke. Všetkým speváčikom blahoželáme a ďakujeme za kultúrny zážitok.

  • 27. 4. 2017

   Apríl ako mesiac lesov, pripadá naň niekoľko významných dní – Deň vtákov, Deň Zeme, nám prišiel priblížiť zamestnanec Vlastivedného múzea v Hanušovciach n/Topľou a skúsený odborník, pán RNDr. P. Pjenčák. Porozprával deťom o lese a jeho obyvateľoch. Deti si vypočuli ukážky spevu vtáčikov a dozvedeli sa o rôznych druhoch netopierov, ktoré sa na Slovensku nachádzajú.  Poukázal na krásu našich Slánskych lesov a potrebu ich chrániť a neničiť ich. Ďakujeme !

  • Medzinárodný deň Rómov

    

   Medzinárodný deň Rómov sme si na ZŠ v Rudlove pripomenuli 7. 4. 2017 dramatizovaným prerozprávaním rómskej rozprávky Eleny Lackovej „Melalo a smrť“.

   Mgr. Elena Lacková (rodená Doktorová) (* 22. marec 1921, Veľký Šariš – † 1. január 2003, Košice) spisovateľka a dramatička, autorka literatúry pre deti a mládež. Bola Rómka. V roku 2000 jej prezident Rudolf Schuster prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy.

  • 7. 4. 2017
  • 7. 4. 2017

   Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 21-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 7. apríla 2017 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

  • 30. 3. 2017

   Do galérie Zdobenie kraslíc boli pridané fotografie.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria