Navigácia

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com

  Zoznam tried

  Názov
  1. ročník Triedny učiteľ Mgr. Monika Fejková
  Učebňa trieda 2
  2. ročník Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Stanovčáková
  Učebňa trieda 2
  3. ročník Triedny učiteľ Mgr. Monika Fejková
  Učebňa trieda 1
  4.ročník Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Stanovčáková
  Učebňa trieda 1

  © aScAgenda 2019.0.1119 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.09.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria