Navigácia

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com

  Zoznam tried

  Názov
  I. (1.-4.r.) Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Stanovčáková
  Učebňa trieda 2
  I. (1.-4.r.) Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Stanovčáková
  Učebňa trieda 2
  II. (2.-3.r.) Triedny učiteľ Mgr. Monika Fejková
  Učebňa trieda 1
  II. (2.-3.r.) Triedny učiteľ Mgr. Monika Fejková
  Učebňa trieda 1

  © aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria