Navigácia

Novinky

 • Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétn
 • Pokyny platia po celý čas až do odvolania:

  a) Všetci žiaci nosia denne do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek.

  b) V spoločných priestoroch všetci žiaci nosia rúška.

  c) Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou.

  d) Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.

  e) Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa a tváre a cudzích vecí.

  f) Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne.

  g) Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení ÚVZ SR.

Navigácia

  Kontakt

  Meno školy: Základná škola Rudlov
  Email školy: zsrudlov@gmail.com
  Adresa školy: Rudlov 126
  Telefón: 0917091781
  Email školy: zsrudlov@gmail.com

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Anglický jazyk ANJ
  Hudobná výchova HUV
  Informatická výchova IFV
  Informatika INF
  Matematika MAT
  Náboženska výchova gréckokatolícka NBG
  Pracovné vyučovanie PVC
  Prírodoveda PDA
  Prvouka PVO
  Slovenský jazyk a literatúra SJL
  Správanie Spr
  Telesná a športová výchova TSV
  Telesná výchova TEV
  Vecné učenie VUC
  Vlastiveda VLA
  Výtvarná výchová VYV

  © aScAgenda 2021.0.1234 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2020

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Rudlov
   Rudlov 126
  • 0917091781

  Fotogaléria